اسامی هنرجویان آزمون های تئوری تیرماه 1403

لیست اسامی هنرجویانی که تیرماه 1403 آزمون تئوری آنان برگزار می گردد، به شرح جدول درج شده می باشد. هنرجویان محترمی که در چند رشته آزمون دارند، خواهشمند است به تاریخ های درج شده در جدول دقت فرمایید!

لیست اسامی هنرجویانی که تیرماه 1403 آزمون تئوری آنان برگزار می گردد، به شرح جدول درج شده می باشد.

هنرجویان محترمی که در چند رشته آزمون دارند، خواهشمند است به تاریخ های درج شده در جدول دقت فرمایید!

توجه!: هنرجویان محترم آزمون های تئوری، ساعت و مکان آزمون بر روی کارت های ورود به جلسه درج می شود.

 

 اسامی هنرجویان آزمون های تئوری:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام آزمون

نوع آزمون

تاریخ امتحان

1

نیلوفر حیدری

آرایش داثم

تئوری

1403/04/04

2

رعنا ناصراسلامی

آرایش داثم

تئوری

1403/04/04

3

زهره بدری

آرایش داثم

تئوری

1403/04/04

4

فاطمه کرمان پور

آرایش داثم

تئوری

1403/04/04

5

سمیه نجفی شادی

آرایش دائم

تئوری

1403/04/04

6

فاطمه سادات موسوی

آرایش دائم

تئوری

1403/04/04

7

سمانه عبادی شیرمرد

آرایش دائم

تئوری

1403/04/04

8

محدثه کشاورزچهارطاقی

آرایش دائم

تئوری

1403/04/04

9

فرشته یزدان دوست

آرایش دائم

تئوری

1403/04/04

10

اعظم سادات فاتحی

آرایش دائم

تئوری

1403/04/04

11

مهری خسروان

آرایش دائم

تئوری

1403/04/04

12

خدیجه فرهاد جعفری

آرایش دائم

تئوری

1403/04/04

13

رویا افشاری

آرایش دائم

تئوری

1403/04/04

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام آزمون

نوع آزمون

تاریخ امتحان

1

راحله منصوری

پداگوژی

تئوری

1403/04/12

2

شراره اشراقی

پداگوژی

تئوری

1403/04/12

3

فاطمه جواشی جدید

پداگوژی

تئوری

1403/04/12

4

اعظم سادات فاتحی

پداگوژی

تئوری

1403/04/12

5

مهری خسروان

پداگوژی

تئوری

1403/04/12

6

خدیجه فرهاد جعفری

پداگوژی

تئوری

1403/04/12

7

بهاره امینی

پداگوژی

تئوری

1403/04/12

8

راحله اندابجدیدی

پداگوژی

تئوری

1403/04/12

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام آزمون

نوع آزمون

تاریخ امتحان

1

اعظم سادات فاتحی

آرایش داثم ابرو(با دستگاه و قلم دستی)

تئوری

1403/04/04

2

مهری خسروان

آرایش داثم ابرو(با دستگاه و قلم دستی)

تئوری

1403/04/04

3

خدیجه فرهاد جعفری

آرایش داثم ابرو(با دستگاه و قلم دستی)

تئوری

1403/04/04

4

راحله اندابجدیدی

آرایش داثم ابرو(با دستگاه و قلم دستی)

تئوری

1403/04/04

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام آزمون

نوع آزمون

تاریخ امتحان

1

بهاره امینی

متصدی پاکسازی پوست

تئوری

1403/04/03

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام آزمون

نوع آزمون

تاریخ امتحان

1

بهاره امینی

مراقبت پوست با دستگاه های غیرتهاجمی

تئوری

1403/04/10

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام آزمون

نوع آزمون

تاریخ امتحان

1

بهاره امینی

ماساژ سر، گردن و شانه برای آرامش

تئوری

1403/04/13

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام آزمون

نوع آزمون

تاریخ امتحان

1

بهاره امینی

شناسایی شرایط غیر طبیعی مو و پوست سر و انجام اقدامات لازم

تئوری

1403/04/12

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام آزمون

نوع آزمون

تاریخ امتحان

1

فرحناز زارعی فتح آباد

صاف کردن مو با مواد پروتیینی (ترمیم، احیا وکراتینه )

تئوری

1403/04/04

2

کیمیا جلالی

صاف کردن مو با مواد پروتیینی (ترمیم، احیا وکراتینه )

تئوری

1403/04/04

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام آزمون

نوع آزمون

تاریخ امتحان

1

فرحناز زارعی فتح آباد

متصدی فناوری ناخن

تئوری

1403/04/03

 

 

چاپ   ایمیل

عضویت در خبرنامه