اسامی هنرجویان آزمون های تئوری شهریور ماه 1402

لیست اسامی هنرجویانی که در تاریخ  12 شهریور ماه 1402 آزمون تئوری آنان برگزار می گردد، به شرح جداول درج شده می باشد. هنرجویان محترمی که در چند رشته آزمون دارند، خواهشمند است به تاریخ های درج شده در جدول دقت فرمایید!

لیست اسامی هنرجویانی که در تاریخ  12 شهریور ماه 1402 آزمون تئوری آنان برگزار می گردد، به شرح جداول درج شده می باشد.

هنرجویان محترمی که در چند رشته آزمون دارند، خواهشمند است به تاریخ های درج شده در جدول دقت فرمایید!

توجه!: هنرجویان محترم آزمون های تئوری، ساعت و مکان آزمون بر روی کارت های ورود به جلسه درج می شود.

 اسامی هنرجویان آزمون های تئوری:

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام آزمون

نوع آزمون

تاریخ امتحان

1

پانته آ رشیدی

آرایش دائم

تئوری

1402/06/12

2

ندا اصل قاسمی اوغانی

آرایش دائم

تئوری

1402/06/12

3

صدیقه تدریس حسنی

آرایش دائم

تئوری

1402/06/12

4

افسانه شعبانی

آرایش دائم

تئوری

1402/06/12

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام آزمون

نوع آزمون

تاریخ امتحان

1

یاسمن نیرومند زندی

پداگوژی

تئوری

1402/06/12

2

فاطمه شکرائی راد

پداگوژی

تئوری

1402/06/12

3

مهرنوش کاظمی

پداگوژی

تئوری

1402/06/12

4

لیلی گنجی

پداگوژی

تئوری

1402/06/12

5

زهره زنگنه پداگوژی تئوری 1402/06/12

6

زهرا نجاری

پداگوژی

تئوری

1402/06/12

7

مژگان خسروی پداگوژی تئوری 1402/06/12

8

لیلا صادق زاده گلی پداگوژی تئوری 1402/06/12

9

سمیه جودکی پداگوژی تئوری 1402/06/12

10

سهیلا جعفری پداگوژی تئوری 1402/06/12

11

مهرنوش یونسی پداگوژی تئوری 1402/06/12

12

زهرا زارع پداگوژی تئوری 1402/06/12

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام آزمون

نوع آزمون

تاریخ امتحان

1

فاطمه عظیمی طهرانی مقدم

پاکسازی پوست

تئوری

1402/06/12

2

نگین افشار

پاکسازی پوست

تئوری

1402/06/12

3

زهرا عبدالملکی

پاکسازی پوست

تئوری

1402/06/12

4

سمیه عبدی زاده تکانلو

پاکسازی پوست

تئوری

1402/06/12

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام آزمون

نوع آزمون

تاریخ امتحان

1

صمانه رستگار

آرایشگر و پیرایشگر

تئوری

1402/06/12

2

گیتی فلاحی

آرایشگر و پیرایشگر

تئوری

1402/06/12

 

 

چاپ   ایمیل

عضویت در خبرنامه