اسامی هنرجویان آزمون های تئوری تیر ماه 1402

لیست اسامی هنرجویانی که در تاریخ 4، 5 ، 6 و 12 تیر ماه 1402 آزمون تئوری آنان برگزار می گردد، به شرح جداول درج شده می باشد. هنرجویان محترمی که در چند رشته آزمون دارند، خواهشمند است به تاریخ های درج شده در جدول دقت فرمایید!

لیست اسامی هنرجویانی که در تاریخ 4، 5 ، 6 و 12 تیر ماه 1402 آزمون تئوری آنان برگزار می گردد، به شرح جداول درج شده می باشد.

هنرجویان محترمی که در چند رشته آزمون دارند، خواهشمند است به تاریخ های درج شده در جدول دقت فرمایید!

توجه!: هنرجویان محترم آزمون های تئوری، ساعت و مکان آزمون بر روی کارت های ورود به جلسه درج می شود.

 اسامی هنرجویان آزمون های تئوری:

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام آزمون

نوع آزمون

تاریخ امتحان

1

نرجس بنازاده

آرایش دائم

تئوری

1402/04/04

2

افسانه شعبانی

آرایش دائم

تئوری

1402/04/04

3

مریم خبیری

آرایش دائم

تئوری

1402/04/04

4

ارغوان زیاری

آرایش دائم

تئوری

1402/04/04

5

زینب تفتیک

آرایش دائم

تئوری

1402/04/04

6

سوسن خضری

آرایش دائم

تئوری

1402/04/04

7

سحر نعمت آبادی

آرایش دائم

تئوری

1402/04/04

8

راحله برشم

آرایش دائم

تئوری

1402/04/04

9

طهورا طاهری مروت

آرایش دائم

تئوری

1402/04/04

10

مهناز عباسی

آرایش دائم

تئوری

1402/04/04

11

کیمیا نظری

آرایش دائم

تئوری

1402/04/04

12

سهیلا اردستانی

آرایش دائم

تئوری

1402/04/04

13

الهام اردستانی

آرایش دائم

تئوری

1402/04/04

14

نگار عزیزی

آرایش دائم

تئوری

1402/04/04

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام آزمون

نوع آزمون

تاریخ امتحان

1

نازگل دانش پژو

اکستنشن مژه

تئوری

1402/04/04

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام آزمون

نوع آزمون

تاریخ امتحان

1

مرجان مه آبادی حصاری

آرایشگر ناخن

تئوری

1402/04/04

2

مبینا صادقی

آرایشگر ناخن

تئوری

1402/04/04

3

نیکو کریمی نژاد

آرایشگر ناخن

تئوری

1402/04/04

4

آیدا شیار سودا

آرایشگر ناخن

تئوری

1402/04/04

5

دنیا امیری کلاته خونی

آرایشگر ناخن

تئوری

1402/04/04

6

مریم جودی اقکند

آرایشگر ناخن

تئوری

1402/04/04

7

نیکو کریمی نژادمریان

آرایشگر ناخن

تئوری

1402/04/04

8

نازگل دانش پژونژاد

آرایشگر ناخن

تئوری

1402/04/05

  

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام آزمون

نوع آزمون

تاریخ امتحان

1

مریم خبیری

پداگوژی

تئوری

1402/04/04

2

سارا احمد نژاد

پداگوژی

تئوری

1402/04/04

3

زهرا زارع

پداگوژی

تئوری

1402/04/04

4

فاطمه حسن زاده نعمتی

پداگوژی

تئوری

1402/04/04

5

اکرم سادات زمانی موسوی

پداگوژی

تئوری

1402/04/04

6

سیده ملیکا زمانی

پداگوژی

تئوری

1402/04/12

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام آزمون

نوع آزمون

تاریخ امتحان

1

اکرم سادات زمانی موسوی

بافت مو

تئوری

1402/04/04

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام آزمون

نوع آزمون

تاریخ امتحان

1

سمیه عبدی زاده تکانلو

پاکسازی پوست

تئوری

1402/04/04

2

سارا نصیرقره چه داغی

پاکسازی پوست

تئوری

1402/04/04

3

سیده ملیکا زمانی

پاکسازی پوست

تئوری

1402/04/12

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام آزمون

نوع آزمون

تاریخ امتحان

1

ارغوان زیاری

پیرایش ابرو

تئوری

1402/04/05

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام آزمون

نوع آزمون

تاریخ امتحان

1

ارغوان زیاری

متعادل سازی چهره

تئوری

1402/04/06

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام آزمون

نوع آزمون

تاریخ امتحان

1

فهیمه روح آبادی

آرایشگر و پیرایشگر

تئوری

1402/04/04

 

لیست اسامی آزمون های مجدد:

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام آزمون

نوع آزمون

تاریخ امتحان

1

آتنا شکری

اکستنشن مژه

تئوری

1402/04/06

2

سارا باباپور

پاکسازی پوست

تئوری

1402/04/06

3

مریم کاظمی

آرایش دائم

تئوری

1402/04/06

4

حنانه باباپور

آرایشگر ناخن

تئوری

1402/04/06

5

شاعره باباپور

آرایشگر مو

تئوری

1402/04/06

 

 

چاپ   ایمیل

عضویت در خبرنامه