لیست اسامی آزمون عملی قبولی های آبان ماه 1401

لیست اسامی هنرجویانی که در آبان ماه 1401  آزمون تئوری آنان برگزار گردیده و در آزمون پیش گفته نمره قبولی کسب کرده اند و هم اکنون می بایست آزمون عملی آنان برگزار گردد، به شرح جدول زیر می باشد.

لیست اسامی هنرجویانی که در آبان ماه 1401  آزمون تئوری آنان برگزار گردیده و در آزمون پیش گفته نمره قبولی کسب کرده اند و هم اکنون می بایست آزمون عملی آنان برگزار گردد، به شرح جدول زیر می باشد.

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام آزمون

تاریخ امتحان عملی

1

زهرا جعفری ورزقانی

آرایش دائم

1401/09/20

2

فاطمه رضاقلی

آرایش دائم

1401/09/20

3

ملیحه داوری

آرایش دائم

1401/09/20

4

شهلا رشیدی

آرایش دائم

1401/09/20

5

زهرا نعمتی

آرایش دائم

1401/09/20

6

زهرا گودرزی

آرایش دائم

1401/09/20

7

زهرا کمالی

آرایش دائم

1401/09/20

8

نگین اسدی

آرایش دائم

1401/09/20

9

سمانه افشاری

آرایش دائم

1401/09/20

10

سیما حاجی هاشم

آرایش دائم

1401/09/20

11

مریم دماوندی نژاد

آرایش دائم

1401/09/20

12

مینا مرادیان

آرایش دائم

1401/09/20

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام آزمون

تاریخ امتحان عملی

1

ذکیه اصلان پور

آرایشگر و پیرایشگر

1401/09/20

2

رویا خواجه

آرایشگر و پیرایشگر

1401/09/20

3

زهرا تاداس

آرایشگر و پیرایشگر

1401/09/20

4

محبوبه مشمول آتباتان

آرایشگر و پیرایشگر

1401/09/20

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام آزمون

تاریخ امتحان عملی

1

فاطمه حسینی

ناخن

1401/09/20

2

یاسمین راشدی

ناخن

1401/09/20

3

زهرا کیانی

ناخن

1401/09/20

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام آزمون

تاریخ امتحان عملی

1

فاطمه سادات حسینی

اکستنشن مژه

1401/09/20

2

معصومه نوروزیان

اکستنشن مژه

1401/09/20

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام آزمون

تاریخ امتحان عملی

1

سما بهره مند

کاربر مواد

1401/09/20

2

سحر حنیفه

کاربر مواد

1401/09/20

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام آزمون

تاریخ امتحان عملی

1

الهام ایل خان سر کندی

پوست

1401/09/20

2

سنا رضایی

پوست

1401/09/20

3

فاطمه یوسف زاده

پوست

1401/09/20

 

چاپ   ایمیل

عضویت در خبرنامه