اسامی هنرجویان آزمون تئوری 6، 7 و 8 آذر ماه 1401

لیست اسامی هنرجویانی که در تاریخ 6، 7 و 8 آذر ماه 1401 آزمون تئوری آنان برگزار می گردد به شرح جدول زیر می باشد.

لیست اسامی هنرجویانی که در تاریخ 6، 7 و 8 آذر ماه 1401 آزمون تئوری آنان برگزار می گردد به شرح جدول زیر می باشد.

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام آزمون

تاریخ امتحان

1

ندا براهیمی

آرایش دائم

1401/09/06

2

منصوره اسدی صمغ آبادی

آرایش دائم

1401/09/06

3

فاطمه خلجی

آرایش دائم

1401/09/06

4

بتول سیفی شورکی

آرایش دائم

1401/09/06

5

رزیتا عبدی

آرایش دائم

1401/09/06

6

ماه منیر نوری عرصه دوگاه

آرایش دائم

1401/09/06

7

الناز کریمی

آرایش دائم

1401/09/06

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام آزمون

تاریخ امتحان

1

الهام ایزدی

پداگوژی

1401/09/06

2

نازنین روز خوش

پداگوژی

1401/09/06

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام آزمون

تاریخ امتحان

1

ملیحه چراغعلیخانی

شینیون

1401/09/07

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام آزمون

تاریخ امتحان

1

نازنین روز خوش

احیا و کراتین

1401/09/08

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام آزمون

تاریخ امتحان

1

محبوبه نوروزفهمی

کاربر مواد

1401/09/08

 

 

چاپ   ایمیل

عضویت در خبرنامه