برگزاري آزمونهاي عملي و آنلاين با يک چهارم ظرفيت

با توجه به اينکه وضعيت تهران از حالت قرمز خارج گرديده است آزمونهاي عملي و آنلاين با يک چهارم ظرفيت ازهفته آينده با رعايت تمامي دستورالعملها و پروتکلهاي بهداشتي برگزار مي گردد.

با توجه به اينکه وضعيت تهران از حالت قرمز خارج گرديده است آزمونهاي عملي و آنلاين با يک چهارم ظرفيت ازهفته آينده با رعايت تمامي دستورالعملها و پروتکلهاي بهداشتي برگزار مي گردد.

* تکميل نمودن فرم خوداظهاري براي شرکت کنندگان الزامي مي باشد.. *

زمان برگزاری آزمونهای آنلاين ازطریق پورتال در دسترس مخاطبین محترم و آموزشگاهها قرار دارد .

زمان برگزاري آزمونهاي عملي نيز از طريق مراکز اطلاع رساني خواهد شد.

همراه داشتن دستکش و ماسک جهت آزمون اجباری می باشد و در صورت همراه نبودن از ورود کارآموز جلوگیری خواهد شد..

با آرزوی سلامتي و موفقیت..

 

برای دانلود فرم روی تصویر زیر کلیک کنید :

چاپ   ایمیل

عضویت در خبرنامه