استعلام گواهینامه فنی و حرفه ای

مهارت آموزان پس از این که دوره آموزشی خود را با موفقیت گذرانده و در آزمون های هماهنگ و ادواری فنی و حرفه ای نمره حد نصاب را دریافت کردند می توانند برای اخذ گواهینامه فنی و حرفه ای اقدام نمایند .

مهارت آموزان پس از این که دوره آموزشی خود را با موفقیت گذرانده و در آزمون های هماهنگ و ادواری فنی و حرفه ای نمره حد نصاب را دریافت کردند می توانند برای اخذ گواهینامه فنی و حرفه ای اقدام نمایند .

در بخش استعلام گواهینامه سایت فنی و حرفه ای متقاضیان با وارد کردن اطلاعات خود می توانند گواهی نامه خود را دریافت نمایند .

 

 

 

ورود به استعلام گواهینامه فنی و حرفه ای

 

 

 

 

چاپ   ایمیل

عضویت در خبرنامه