چهارشنبه، 27 تیر، 1403

 


 

مشاهده نتایج کتبی و نهایی آزمون ها

مهارت آموزانی که در آزمون های سازمان فنی و حرفه ای شرکت کرده بودند ، حدودا دو هفته پس از برگزاری آزمون می توانند به سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای مراجعه کرده و نتایج آزمون های هماهنگ و ادواری خود را با وارد کردن مشخصات خواسته شده نظیر کد ملی مشاهده نمایند . نتایج آزمون های آنلاین هماهنگ و ادواری نیز در همان سایت اعلام خواهد شد.

مهارت آموزانی که در آزمون های سازمان فنی و حرفه ای شرکت کرده بودند ، حدودا دو هفته پس از برگزاری آزمون می توانند به سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای مراجعه کرده و نتایج آزمون های هماهنگ و ادواری خود را با وارد کردن مشخصات خواسته شده نظیر کد ملی مشاهده نمایند . نتایج آزمون های آنلاین هماهنگ و ادواری نیز در همان سایت اعلام خواهد شد.

نتایج آزمون های هماهنگ ، ادواری و آنلاین فنی و حرفه ای طبق تاریخی که در سایت سازمان فنی و حرفه ای درج شده بر روی سامانه منتشر می گردد . پس از مراجعه به بخش اعلام نتایج و انتخاب مهارت مورد نظر خود می توانید نتایج اعلام شده برای شهرهای مختلف را مشاهده کنید . در صورتی که جزو شهرهای اعلام شده بودید امکان دانلود کارنامه جواب را خواهید داشت .

این نتایج معمولا 10 روز پس از برگزاری آزمون اعلام شده تا داوطلبان فرصت کافی برای انجام سایر اقدامات مانند دریافت گواهینامه کارت مهارت و یا شرکت در آزمون عملی را داشته باشند 

 


 

 

مشاهده اعلام نتایج آزمون فنی و حرفه ای

 

 

 

 

چاپ   ایمیل

عضویت در خبرنامه