مشاهده کارت ورود به جلسه آزمون

  • کارآموزانی که قصد شرکت در آزمون های هماهنگ و ادواری سازمان فنی و حرفه ای را دارند پیش از حضور در جلسه آزمون باید شرایط و مدارکی را که داشتن آن ها برای ورود داوطلبان به حوزه امتحانی الزامی است را با خود به همراه داشته باشند . از جمله این مدارک کارت ملی و کارت ورود به جلسه آزمون فنی و حرفه ای می باشد.

مشاهده نتایج کتبی و نهایی آزمون ها

مهارت آموزانی که در آزمون های سازمان فنی و حرفه ای شرکت کرده بودند ، حدودا دو هفته پس از برگزاری آزمون می توانند به سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای مراجعه کرده و نتایج آزمون های هماهنگ و ادواری خود را با وارد کردن مشخصات خواسته شده نظیر کد ملی مشاهده نمایند . نتایج آزمون های آنلاین هماهنگ و ادواری نیز در همان سایت اعلام خواهد شد.

استعلام گواهینامه فنی و حرفه ای

مهارت آموزان پس از این که دوره آموزشی خود را با موفقیت گذرانده و در آزمون های هماهنگ و ادواری فنی و حرفه ای نمره حد نصاب را دریافت کردند می توانند برای اخذ گواهینامه فنی و حرفه ای اقدام نمایند .